Ohlédnutí za Živým Betlémem

Ohlédnutí za Živým Betlémem

Dne 15.12.2017 proběhlo setkání u Živého Betléma na Jehličné. Putování k Betlému začalo u mateřské školy, odkud jsme vyšli společně s Třemi králi na Jehličnou. Svatou rodinu v Betlémě ochotně vytvořila rodina Pavlicova. Dojemné bylo společné vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Více jak měsíc děti pod vedením paní učitelky Sekyrové a Gefingové pilně nacvičovaly program složený z moravských a valašských koled. Poutavě celým programem provázela paní Čačková.

Za povedený průběh setkání je potřeba poděkovat obci Krhová, hasičům, tech. pracovníkům obce, stáji Hrádky, rodině Kývalové za poskytnutí slaměných dekorací, rodině Bayerové a zejména Vám všem, kteří jste se setkání zúčastnili a společně vytvořili kouzelnou předvánoční atmosféru.

S přáním krásných vánočních svátků.

Petr Vrečka, radní obce Krhová