Výzva k podání nápadu - NÁPADY PRO KRHOVOU

Výzva k podání nápadu - NÁPADY PRO KRHOVOU

OBEC KRHOVÁ

vyhlašuje

výzvu k podání nápadu

v rámci

Participativního rozpočtu 2018

„Nápady pro Krhovou“

Vyhlašovatel výzvy:                          Obec Krhová

Finanční alokace výzvy:                  50.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:                1.2.2018 (Žádosti je možné podávat průběžně.)

Ukončení příjmu nápadů:              30.4.2018

 

Průběh hlasování:                           1.6.2018 - 30.6.2018

 

Zahájení projektů:               nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného návrhu od 01. 07. 2018

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace podpořeného návrhu do 31. 12. 2018.

 

Místo realizace nápadu:     nápad musí být realizován na území (pozemcích) obce Krhová

 

Základní pravidlo výzvy:     předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu

dle příručky – „Jak na to“

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nápadů
( 546.6 Kb )
Soubor ve formátu xlsx Nápady pro Krhovou - formulář pro nápad
( 55.9 Kb )
Soubor ve formátu pdf JAK NA TO - příručka k výzvě
( 1618.3 Kb )