Seznam veřejných zakázek

Profil zadavatele

Profil zadavatele

Název zadavatele:
Obec Krhová

Sídlo zadavatele:
Hlavní 205, 756 63 Krhová

Identifikační číslo zadavatele:
01265750

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek:
361482

Statutární zástupce zadavatele:
Ing. Kateřina Halaštová, starostka, tel. 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz


Aktuální veřejné zakázky

"Veřejné prostranství před budovou ZŠ Krhová, Hlavní č. p. 205"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 22.02.2018 do 12 hod

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 9243.8 Kb )
29.03.2018 14:42:07
Kateřina Halaštová

"Stavební úpravy, rekonstrukce ZTI a venkovních rozvodů ZŠ Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 22.02.2018 do 12 hod

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 7307.1 Kb )
15.03.2018 15:21:43
Kateřina Halaštová

"Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 12.02.2018 do 13 hod

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 12010.7 Kb )
26.02.2018 15:16:58
Kateřina Halaštová

"Oprava komunikace ke hřbitovu a Pod Kameněm"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 14.02.2018 do 00 hod

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 9086.8 Kb )
14.02.2018 17:07:18
Kateřina Halaštová

"Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 12.02.2018 do 13 hod

Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 257.6 Kb )
31.01.2018 10:46:00
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Projektová dokumentace
( 8113.6 Kb )
31.01.2018 10:47:22
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Výzva k podání cenové nabídky
( 660.1 Kb )
31.01.2018 10:52:08
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 13551.4 Kb )
15.03.2018 15:15:38
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 456 Kb )
12.04.2018 15:42:22
Kateřina Halaštová

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 29.11.2017 do 17 hod

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídek
( 667.7 Kb )
22.11.2017 14:23:02
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 2957.3 Kb )
22.11.2017 14:23:27
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 4739 Kb )
20.12.2017 09:33:32
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 244.3 Kb )
14.02.2018 17:04:30
Kateřina Halaštová

"Rekonstrukce LC Skoková - Zakopaná"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zadána
Termín podání nabídek: 20.06.2017 do 10 hod

Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 7108.7 Kb )
19.07.2017 12:47:57
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 226.3 Kb )
14.02.2018 10:21:21
Kateřina Halaštová


Neaktuální / ukončené veřejné zakázky

"Bezbariérový chodník v Krhové – úsek 08"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 435.1 Kb )
12.04.2017 14:52:06
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Příloha 05 Projektová dokumentace
( 45483.1 Kb )
12.04.2017 14:56:07
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Přílohy k výzvě vyjma přílohy 05
( 6070 Kb )
12.04.2017 14:56:35
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 25481 Kb )
16.05.2017 12:08:03
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 764.1 Kb )
08.11.2017 09:06:26
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
( 788.3 Kb )
14.12.2017 16:51:04
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 246.9 Kb )
14.02.2018 11:16:32
Kateřina Halaštová

"Oprava komunikace v ulici Pod lesem - Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 542.8 Kb )
02.02.2017 10:31:14
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 50677 Kb )
02.02.2017 10:32:18
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Vysvětlení zadávací dokumentace
( 351 Kb )
07.02.2017 12:28:35
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
( 302.3 Kb )
07.02.2017 15:07:41
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 8484.9 Kb )
01.03.2017 14:08:37
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 982.8 Kb )
06.11.2017 13:52:01
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
( 252.6 Kb )
08.02.2018 13:34:50
Kateřina Halaštová

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 1398.2 Kb )
07.09.2016 19:49:40
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 2841.3 Kb )
07.09.2016 19:50:27
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 432.9 Kb )
09.09.2016 12:34:32
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Dodatečné informace - přílohy
( 248.4 Kb )
09.09.2016 12:35:31
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 4953.8 Kb )
03.10.2016 10:48:18
Kateřina Halaštová

"Oprava místních komunikací ul. U Bytovek a ul. Bří Podmolů"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 1171.8 Kb )
29.07.2016 12:31:49
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Zadávací dokumentace
( 1192.1 Kb )
29.07.2016 12:32:02
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 222.8 Kb )
07.08.2016 11:24:55
Kateřina Halaštová

"Oprava kapličky obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo ze dne 11.7.2016
( 5765.1 Kb )
12.07.2016 10:31:25
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 3542 Kb )
03.10.2016 12:45:09
Kateřina Halaštová

"SEPARACE A SVOZ BIOODPADU V OBCI KRHOVÁ"

Specifikace: zjednodušené podlimitní řízení
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu PDF VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
( 1671.1 Kb )
17.08.2015 17:32:45
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu PDF Zadávací dokumentace
( 3484.8 Kb )
17.08.2015 17:32:58
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu docx Zadávací dokumentace - přílohy
( 48.7 Kb )
17.08.2015 17:33:08
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 1184.1 Kb )
24.08.2015 18:15:06
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu docx Dodatečné informace č. 1 - Návrh kupní smlouvy
( 41.8 Kb )
24.08.2015 18:15:38
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
( 477 Kb )
14.09.2015 17:52:36
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 3313.5 Kb )
08.10.2015 14:59:47
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 425.2 Kb )
08.10.2015 15:00:16
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
( 162.6 Kb )
04.01.2016 16:44:45
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Seznam subdodavatelů
( 40.9 Kb )
05.01.2016 10:54:00
Kateřina Halaštová

"Jsme všichni na jedné lodi v MŠ Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
( 535.7 Kb )
09.07.2015 09:15:56
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování zakázky - přílohy
( 18784.7 Kb )
09.07.2015 09:16:34
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 336.5 Kb )
16.07.2015 19:18:28
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 3703.4 Kb )
06.08.2015 12:40:55
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 642 Kb )
18.10.2015 12:07:33
Kateřina Halaštová

"Zpracování projektové dokumentace - BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRHOVÉ"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
04.05.2015 15:31:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip podklady pro zpracování nabídky
( 33188.3 Kb )
04.05.2015 15:33:19
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o prodloužení lhůty
( 0 Kb )
21.05.2015 09:19:34
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace
( 635.5 Kb )
26.05.2015 11:17:08
Sylva Kristková
Soubor ve formátu xls Dodatečné informace - Příloha č. 1 - Nabídková cena
( 137.7 Kb )
26.05.2015 11:17:44
Sylva Kristková
Soubor ve formátu doc Dodatečné informace - Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
( 95.7 Kb )
26.05.2015 11:18:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 358.3 Kb )
18.06.2015 14:57:49
Kateřina Halaštová

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
17.02.2015 09:46:53
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 3347 Kb )
17.02.2015 09:47:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 5082.9 Kb )
20.03.2015 11:07:18
Sylva Kristková

"Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf VÝZVA
( 0 Kb )
11.02.2015 14:01:00
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 840.5 Kb )
11.02.2015 14:01:18
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 0 Kb )
02.03.2015 10:19:56
Sylva Kristková

"Územní studie Krhová - Lužník"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
24.11.2014 08:29:01
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
24.11.2014 08:29:19
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
26.01.2015 10:26:22
Sylva Kristková

"Zimní údržba místních komunikací v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
27.10.2014 08:32:00
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
27.10.2014 08:32:44
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )
21.11.2014 14:58:48
Sylva Kristková

"Oprava místní komunikace na ulici Hrádky v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
09.09.2014 13:16:35
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
09.09.2014 13:18:20
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace
( 0 Kb )
18.09.2014 15:46:30
Sylva Kristková
Soubor ve formátu xls Příloha k dodatečným informacím - nový položkový rozpočet
( 0 Kb )
18.09.2014 15:46:57
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
06.10.2014 14:19:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
18.12.2014 16:18:18
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )
18.12.2014 16:18:34
Sylva Kristková

"Kompostéry pro občany obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
28.08.2014 14:17:05
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
28.08.2014 14:18:31
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Kupní smlouva
( 1024.9 Kb )
03.10.2014 10:30:02
Sylva Kristková

"Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
11.08.2014 11:15:06
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
11.08.2014 11:15:41
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
03.09.2014 10:40:17
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k SOD
( 0 Kb )
02.10.2014 09:45:13
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k SOD
( 0 Kb )
21.10.2014 10:12:54
Sylva Kristková

"Základní škola Krhová - energetické opatření"

Specifikace: zjednodušené podlimitní řízení
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu zip Výzva+Zadávací dokumentace
( 8956.2 Kb )
21.07.2014 18:46:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 0 Kb )
01.08.2014 08:01:45
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Příloha dodatečných informací č. 1
( 0 Kb )
01.08.2014 08:03:10
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v ZD
( 0 Kb )
25.08.2014 12:15:41
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
( 0 Kb )
25.08.2014 12:16:09
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Výpis usnesení Zastupitelstva obce Krhová
( 0 Kb )
25.08.2014 12:19:43
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )
23.09.2014 17:18:29
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
25.09.2014 12:11:40
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
( 224.9 Kb )
08.10.2015 15:09:54
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Informace o výši uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
( 218.6 Kb )
05.01.2016 13:09:29
Kateřina Halaštová
Soubor ve formátu pdf Seznam subdodavatelů
( 81.6 Kb )
05.01.2016 13:09:47
Kateřina Halaštová

"Oprava místní komunikace Na Výsluní - Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
14.07.2014 17:47:46
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
14.07.2014 17:48:06
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Oznámení o zrušení zadávacího řízení
( 178.9 Kb )
07.08.2014 11:33:22
Sylva Kristková

"Rekonstrukce dvou autobusových zastávek v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
01.07.2014 14:54:47
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 1814 Kb )
01.07.2014 14:55:52
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
07.10.2014 12:45:04
Sylva Kristková

"Dopravní značení v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
06.06.2014 15:33:47
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 2662.9 Kb )
06.06.2014 15:34:15
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
01.07.2014 15:18:01
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
14.01.2015 12:58:03
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2
( 0 Kb )
14.01.2015 12:58:17
Sylva Kristková

"Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
14.04.2014 14:56:07
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy k výzvě
( 0 Kb )
14.04.2014 14:56:20
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
23.05.2014 12:26:34
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1
( 0 Kb )
01.12.2014 09:37:08
Sylva Kristková

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 1110.1 Kb )
03.04.2014 12:51:32
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip přílohy
( 0 Kb )
03.04.2014 12:52:49
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dodávce služeb
( 0 Kb )
22.04.2014 16:05:00
Sylva Kristková

"Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
06.02.2014 13:32:33
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy
( 0 Kb )
06.02.2014 13:52:39
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
( 639 Kb )
25.03.2014 14:39:48
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Smlouva o správě a údržbě VO
( 0 Kb )
28.03.2014 07:42:38
Sylva Kristková

"Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová"

Specifikace: otevřené řízení
Stav: veřejná zakázka byla zrušena

Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního a separovaného odpadu v obci Krhová
Soubor ve formátu pdf Zadávací dokumentace
( 0 Kb )
23.12.2013 10:29:54
Sylva Kristková
Soubor ve formátu zip Přílohy ZD
( 0 Kb )
23.12.2013 10:30:03
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Odůvodnění VZ
( 0 Kb )
23.12.2013 10:30:17
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatečné informace č. 1
( 331.1 Kb )
03.02.2014 10:42:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
( 0 Kb )
18.02.2014 07:35:43
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Písemná zpráva zadavatele
( 0 Kb )
18.02.2014 12:29:13
Sylva Kristková

"Pojištění majektu obce Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Zakázka malého rozsahu
Soubor ve formátu zip Podklady pro zpracování nabídky
( 0 Kb )
11.12.2013 14:54:31
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
11.12.2013 14:55:55
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Pojistná smlouva
( 0 Kb )
15.09.2014 16:25:07
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Pojistná smlouva - odpovědnost zastupitele
( 0 Kb )
15.09.2014 16:25:36
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
( 3077 Kb )
25.11.2014 09:22:12
Sylva Kristková
Soubor ve formátu pdf Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě
( 0 Kb )
25.02.2015 17:34:01
Sylva Kristková

"Obecní úřad Krhová - interiér"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf popis
( 0 Kb )
27.09.2013 12:16:20
Starostka
Soubor ve formátu zip 1380277028.zip
( 0 Kb )
27.09.2013 12:17:08
Starostka
Soubor ve formátu pdf 1382694469.pdf
( 0 Kb )
25.10.2013 11:47:49
Starostka

"Obecní úřad Krhová – interiér"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: veřejná zakázka byla zrušena


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
05.09.2013 16:51:39
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
05.09.2013 16:53:00

"Prostory pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna účelu využití části objektu č. p. 205, ul. Hlavní, Krhová"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky


Soubor ve formátu pdf Výzva
( 0 Kb )
11.07.2013 09:23:50
Soubor ve formátu zip Zadání
( 0 Kb )
11.07.2013 09:25:03
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
19.08.2013 10:14:03
Soubor ve formátu pdf Dodatek č.1 k SOD
( 0 Kb )
15.01.2014 11:21:21
Sylva Kristková

"Rozšíření prostor MŠ Krhová - kontejnerová sestava pro logopedickou třídu"

Specifikace: zakázka malého rozsahu
Stav: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Soubor ve formátu pdf Popis zadání požadavků
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:13
Soubor ve formátu pdf Situační plán
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:21
Soubor ve formátu docx Základní identifikační údaje uchazeče
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:34
Soubor ve formátu doc Návrh smlouvy o dílo
( 0 Kb )
20.06.2013 09:56:38
Soubor ve formátu pdf Výzva k podání nabídky
( 0 Kb )
11.07.2013 09:39:59
Soubor ve formátu pdf Zpráva o posouzení nabídek a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
( 0 Kb )
11.07.2013 16:57:24
Soubor ve formátu pdf Smlouva o dílo
( 0 Kb )
23.07.2013 17:26:21