Navigace

Obsah

Dotazník pro občany obce KRHOVÁ

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,

do rukou se Vám dostal dotazník, jehož cílem je zjištění názorů a postojů občanů na život v obci a na směřování jejího dalšího rozvoje. Výsledky dotazníkového šetření budou významným podkladem pro zpracování dokumentu Program rozvoje obce Krhová na roky 2024 až 2028.


Dotazník je anonymní. Vybranou odpověď zaznačte křížkem nebo zakroužkujte. Vyplněný formulář můžete odevzdat ve dnech 24. 4. – 15. 5. 2023 na Obecním úřadě Krhová, nebo do připravené sběrné krabice umístěné na následujících místech - vstup ZŠ a MŠ, prodejna Hruška a vjezd na Hrádky. V uvedené dny je možné vyplnit dotazník také online prostřednictvím odkazu na webových stránkách obce www.krhova.cz. Na dotazníky odevzdané po tomto datu již nebude brán zřetel. Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete. 

Za vedení obce Ing. Kateřina Halaštová, starostka

 

Vyplnit formulář


Vytvořeno: 24. 4. 2023
Poslední aktualizace: 24. 4. 2023 13:57
Autor: