Navigace

Obsah

Důvodů pro přerušení prací na akci „Cyklostezka Krhová“

Typ: ostatní
Důvodů pro přerušení prací na akci „Cyklostezka Krhová“ 1Práce na cyklostezce jsou zastaveny. Důvodů pro přerušení prací na akci „Cyklostezka Krhová“ bylo několik:

Práce na cyklostezce jsou zastaveny. Důvodů pro přerušení prací na akci „Cyklostezka Krhová“ bylo několik:

  • koupě pozemků, které umožnily vést cyklostezku v celé své délce podél potoku, což znamená minimální výškové převýšení oproti plánované trase.
  • změna projektové dokumentace pro změnu trasy
  • zahájení prací až v měsíci září (nadprůměrně deštivé září)
  • smluvní ceny z loňského podzimu 2020 (Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu vzrostly ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví meziročně o 25,9 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 12,8 procenta.)

Foto 1

Cyklostezka zaznamenala změnu trasy vedení podél potoka. Vzhledem k tomu, že obec nabyla pozemky v průběhu měsíce srpna, mohly být stavební práce zahájeny až v září. Září bylo nadprůměrně deštivé a stavební práce těžkou mechanizací nebyly možné.

Při zahájení zemních prací na stavbě cyklostezky bylo zjištěno, že vrstva ornice je místo předpokládaných 20 cm ve velké části plánované trasy až do hloubky 45 cm. Což vyžaduje daleko větší množství odkopané zeminy a s tím souvisí daleko větší množství následného závozu konstrukčního materiálu (kameniva).

Dále bylo po skrývce ornice provedeno měření statické únosnosti vzniklé pláně a bylo zjištěno, že únosnost podloží je nevyhovující. Z této zkoušky byla vypracovaná zpráva, z které vyplývá, že je nutné provést úpravu zeminy příměsí vápna. Tento technologický proces je ovšem hodně závislý na klimatických podmínkách. Nesmí být příliš mokro, ani sucho a hlavním rizikem pro provedení této technologie jsou teploty pod bodem mrazu.

Z výše uvedených důvodů se vedení obce rozhodlo stavbu přerušit a přesunout realizaci na období, kdy je výrazně větší pravděpodobnost příznivých klimatických podmínek.

Za OÚ Krhová Ing. Kateřina Halaštová, starostka


Vytvořeno: 14. 11. 2022
Poslední aktualizace: 14. 11. 2022 14:38
Autor: