Navigace

Obsah

Protipovodňový varovný a monitorovací systém pro obec Krhovou

Typ: ostatní
Protipovodňový varovný a monitorovací systém pro obec Krhovou

Ke dni  13.6.2022 byla ukončena realizace protipovodňového varovného informačního systému pro obec Krhovou. Projekt s názvem „Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Krhová“ je financován z prostředků evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí z   SPECIFICKÝ CÍL 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření AKTIVITA  1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

 

Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou přibližně 3,69 mil. Kč z toho samotná dotace činí, 2,58 mil. Kč. Obec Krhová investuje z vlastního rozpočtu 30 % z celkové ceny tj. 1,1 mil. Kč.

Projekt obsahuje dvě základní části: zpracování doplnění Digitálního povodňového plánu obce Krhová a vybudování Varovného informačního systému na území obce Krhová.

 

Digitální povodňový plán obce Krhová ulehčí práci povodňové komise, protože obsahuje všechny nutné informace na jednom místě a to jak v elektronické tak písemní formě. Je to důležitý nástroj povodňové komise v době mimořádné události jakou je povodeň. Navíc tak obec Krhová splnila náležitosti, které jí ukládá zákon o vodách 254/2001. Kde každé město/obec má povinnost mít zpracovaný a aktuální povodňový plán města/obce. Digitální povodňový plán je v aplikačním prostředí na  krh.povodnoveplany.cz.

 

Dále v rámci varovného informačního systému byly vybudované bezdrátové hlásiče v celkovém počtu 76 ks, které ozvučí území celé obce i v místech kde nebyl doposud žádný prvek varování a vyrozumění. Na základě tohoto opatření dojde ke značnému zkvalitnění informování obyvatelstva na celém území obce Krhová v případě vzniku mimořádné události například povodně. Varovný informační systém obce Krhová bude zálohován v případě výpadku elektrické energie a zároveň bude připojen na celostátní Jednotný systém varování  vyrozumění, který provozuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.

 

Podstatnou funkcí varovného systému je i jeho možnost využití jako bezdrátový rozhlas, který tak do obce přinese další informační medium pro šíření informační zpráv pro obyvatele obce. Vybudování varovného systému s funkcí obecního rozhlasu s propojení na  složky IZS vzniknul moderní protipovodňový varovný systém, který bude sloužit občanům obce nejen v případě povodní ale jakékoli mimořádné události. Pořízením varovného systém obec Krhová tak naplnila povinnosti zákona o IZS 239/2000, kde starosta obce musí zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Navíc se jedná o nejmodernější digitální komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální monitory prostředí (měření hlučnosti, prašnost, CO2 ve školách, školkách  atd ), nebo  tkz. systémy pro chytré obce jako jsou odečty vody, monitory naplněnosti kontejnerů, ochrana majetku atd.


Přílohy

Vytvořeno: 15. 6. 2022
Poslední aktualizace: 15. 6. 2022 09:35
Autor: