Navigace

Obsah

ZMĚNA SAZBY POPLATKU na rok 2021 za nakládání s komunálním odpadem

Typ: ostatní
Zastupitelstvo obce Krhová se na svém zasedání dne 10. 12. 2020 usnesením
č. 13/2020/Z-145 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

ZMĚNA SAZBY POPLATKU Obecně závazná vyhláška č_2_2020

na rok 2021 za nakládání s komunálním odpadem

Zastupitelstvo obce Krhová se na svém zasedání dne 10. 12. 2020 usnesením
č. 13/2020/Z-145 usneslo vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku činí 590,- Kč

Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 391 146 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 1 391 146 Kč děleno 2 132 (2061 počet přihlášených osob na území obce + 71 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 653 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 590,- Kč.

V roce 2021 budou uplatněny slevy ze systému MESOH – motivační a evidenční systém odpadového hospodářství.

Každá domácnost má svůj odpadový účet, kde se evidují obsloužené nádoby a pytle.

 

K úhradě poplatku budete vyzvání na základě dopisu od Obecního úřadu Krhová.

Obec Krhová Vám sdělí výši Vašeho  poplatku
 na rok 2021.

Celková zapojenost domácností je 61,7 %. Navýšení místního poplatku za odpady je spravedlivý. Kdo třídí odpady a snaží se snižovat jejich objem, měl by platit méně.

Plné znění vyhlášky č. 2/2020 naleznete na Úřední desce obce Krhová a na webových stránkách obce Krhová.

 

 

Vzorový příklad domácnosti zapojené do systému MESOH

Pětičlenná rodina, která vyváží plnou popelnici jedenkrát za dva týdny. Každý první pátek v měsíci přistavuje k vývozu průměrně 4 žluté pytle s plastem. Co druhý měsíc přistavuje k vývozu průměrně průběrně 2 modré pytle s papírem. Platba této rodiny v roce 2020 při sazbě místního poplatku 450 Kč na rok na osobu činila pro tuto rodinu výši 2 250 Kč (450*5=2 250 Kč).

Navýšení místního poplatku na sazbu 590 Kč na osobu na rok.

 

Při zapojení do systému MESOH může rodina uplatnit slevu ve výši 250 Kč na osobu.

Výpočet pro stanovení poplatku pro rok 2021 by mohl činit

590 Kč – 250 Kč = 340 Kč.


Platba této rodiny při navýšení poplatku na rok 2021 při sazbě místního poplatku 590 Kč na rok na osobu by činila pro tuto rodinu částku ve výši 2 950 Kč (590*5=2 950 Kč).

Pětičlenná rodina při zapojení do systému MESOH i v případě navýšení poplatku by platila za rok 2021 částku 1700 Kč.

Což je o 550 Kč méně než platila v roce 2020.

Poplatek je navýšen jen na 590 Kč, namísto skutečně vypočítané ceny 653 Kč. Podívejte se i vy do svého odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz jakou slevu ze systému byste mohli využít při navýšení místního poplatku. Přihlašovací údaje do odpadového účtu jsou uvedeny na spodní stránce listu, na kterém jsou vytištěny kódů pro vývoz pytlů s papírem a plastem.

 


Příloha

Vytvořeno: 14. 12. 2020
Poslední aktualizace: 4. 1. 2021 14:01
Autor: