Obsah

Klub seniorů v obci Krhová

Typ: ostatní
Klub seniorů v obci Krhová Milí přátelé,
dovolte nám, abychom vám předložili naši zprávu o činnosti klubu seniorů v Obci Krhová. Tato zpráva bude poněkud obsáhlejší, jelikož chceme, abychom si připomněli 15let od založení klubu v Krhové a zabilancovali, co jsme udělali nebo prožili v klubu za těch 15let. A připomněli si také co bylo uděláno v loňském roce 2013. Trochu si projdeme v kostce, jak to všechno začalo.

Vznik klubu se datuje od roku 1998, kdy se začala scházet parta lidí kolem Marušky Špůrkové v důchodovém věku pod názvem „kamarádi prošlého věku“. Tomu dříve předcházela setkání u Krbů při recitaci, písničce a harmonice, kde pravidelná návštěvnost byla 10-15 lidí. V březnu 1999 vznikl oficiální klub seniorů. Tehdy se začala členská základna rozrůstat. Pořádaly se zájezdy do divadel, vycházky do okolí. Setkávali jsme se s kluby z okolních vesnic, Zašové, Hostašovic, Straníku, Starého Jičína při společných akcích. V roce 2001 se tahle sešlost uznala, za účasti místostarosty města, jako odbočka klubu důchodců ve městě, pod hlavičkou MěNV. To už byla setkání pravidelná a dostaly svůj řád. Pak se ještě párkrát měnilo záhlaví, pod kterým jsme působili. Byl to odbor sociálních věcí.

Když jsme v roce 2009 slavili 10 let klubu, bylo evidováno 89 členů. V tomto roce jsme přešli od MěNV pod JKZ. 10 let jsme slavili ve větším měřítku, zásluhou paní ředitelky JKZ. Po změně vedení JKZ došlo i u nás k radikální změně, zůstali jsme bez podpory a osamoceni. Nevzdali jsme to a působili dále, už se dá říci samostatně. Scházeli jsme se vždy poslední čtvrtek v měsíci u Bundárů. Kapacita nestačila, proto jsme byli nuceni hledat větší prostory. V tomto ohledu nám vyšla vstříc místní škola a od roku 2010 působíme ve škole. Naše čtvrteční schůzky jsme zachovali do dnešních dnů. Od října do dubna se scházíme ve škole, vždy v 16 hod. V letních měsících organizujeme zájezdy. Navštěvujeme divadelní představení v Ostravě. Také trávíme čas procházkami po okolí. Dnešní stav členů je 65 seniorů.

Když uděláme průřez činností za 15 let, uvidíme, že za námi zůstalo kus práce a volného času. Kdo pracujete pro veřejnost, víte kolik je třeba volného času při přípravě všech akcí. Proto za něj chceme poděkovat všem, co se na těch akcích podíleli a byli nám nápomocni.

Čím by jsme začali, třeba setkáními u Bundárů, proběhly tam 56x a ve škole 25x.

Na zájezd jsme si vyjeli 64x. Zhlédli jsme 17 divadelních představení v Ostravě-operetky.

Se živou hudbou jsme si zatančili 24x karneval, MDŽ, silvestr. Veřejných vystoupení proběhlo 30, ve Straníku, v Zašové, v Podlesí DD, v Trojanovicích,v Palačově pří setkání 5 klubů najednou.

Besedy o zdraví s lékařskou přednáškou jsme absolvovali 7x. Měli jsme taky u nás paní spisovatelku Grobcovou, která žije ve Štramberku. Valašského skladatele p. Krutílka, ještě jsme to stihli před jeho skonem. Několik besed o české plachetnici La Gráce. Několik let nám vyhrávala u Bundárů na zahradě mladá dechovka z hudební školy 5x. A 7x jsme navštívili Šmajstrlúv mlýn - spojeno s nákupem pohanky a taky přednáškou a i s posezením. Na operetní melodie nás pozvaly Hostašovice 7x. Vždy to bylo spojeno se svátkem Maminek. Výšlap na Jehličnou /kdo to dal/ jsme absolvovali 8x - svatodušní posezení s vaječnicí nebo dobrým guláškem. Tohle je jen strohý výčet akcí, které proběhly podle zápisů do kroniky. Ještě bylo spoustu akcí mimo, dokonce jsme si vyjeli i na společnou dovolenou do Malenovic u Ostravice, další parta zase do termálních lázní do Dudinců.

Děvčata nacvičily českou i moravskou besedu, se kterou několikrát vystupovaly na dožínkách i s předtančením na plesech. Bohužel se na nás podepsal věk, děvčata se rozprchly a zůstaly jen vzpomínky a fotografie, že se jich za tá léta něco nasbíralo. Tohle v kostce průřez 15ti let. Nyní se dáme do hodnocení roku 2013.

Leden:
jako vždy patří bilancování, 1 výroční schůze za klub obce Krhová za účasti vedení obce. Zhodnocení roku 2012, plán práce, pokladní zpráva.

Únor: 
karneval „ráz z pohádky do pohádky“, hudba repro vlastní. 

Březen: 
7.3 proběhly oslavy MDŽ u Mamulky hudba p. Wagner.
27.3 velikonoční tradice a zvyky. 

Duben:
24.4 zájezd Soláň, sochy, zvonice, V.Karlovice muzeum, Bumbálka procházka po hřebenu, H. Bečva hotel Valaška.

Květen:
5.5. účast na dnu obce
11.5. operetní melodie-den matek, Hostašovice.
28.5. výšlap na Jehličnou s guláš párty, hudba p. Eva.

Červen:
1.6. Divadlo - Čardášová princezna - Ostrava.
27.6 zájezd Val. Bystřice-farma, pivní lázně Rožnov.

Červenec - Srpen:
dovolená - setkání nezávazné v datu setkání

Září:
26.9. zájezd Horní Lideč Betlém, Čertovy skály.

Ríjen:
31.10 Krhovské hodování s písní zpět do školy.

Listopad:
28.11. Adventní zvyky, přišel i Mikuláš.

Prosinec:
19.12 Vánoční posezení u Bundárů 
28.12. Silvestrovské setkání u Mamulky, hudba p.Wágner.
 

Jelikož se letošní hodnotící schůze koná až 6.3. tak v lednu proběhl karneval 30.1. v rázu Pepek námořník, aneb vše od vody. 27.2. proběhla beseda s účastníkem záchranné mise lodi La Gráce na téma „ze dna opět vzhůru" a nyní už se pojede podle schváleného plánu práce pro rok 2014. Naše setkání se v tomto roce ponesou v duchu oslav 15. výročí založení klubu. Přijděte mezi nás a neseďte doma, najděte nové kamarády se kterými vám bude veseleji a nebudete osamoceni.

Za klub seniorů v Krhové  Pavlicová Jana


Vytvořeno: 19. 4. 2018
Poslední aktualizace: 19. 4. 2018 12:21
Autor: Správce Webu