Navigace

Obsah

OBEC KRHOVÁ vyhlašuje výzvu k podání nápadu v rámci Participativního rozpočtu 2019

„Nápady pro Krhovou“

Vyhlašovatel výzvy:                          Obec Krhová

Finanční alokace výzvy:                  100.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:                 1.2.2019 (Žádosti je možné podávat průběžně.)

Ukončení příjmu nápadů:               30.4.2019

 

Průběh hlasování:                              1.6.2019 - 30.6.2019

 

Zahájení projektů:               nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného návrhu 
                                                    od 01. 07. 2019

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace podpořeného návrhu do 31. 12. 2019.

 

Místo realizace nápadu:     nápad musí být realizován na území (pozemcích) obce Krhová

 

Základní pravidlo výzvy:     předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu 
                                                      dle příručky – „Jak na to“