Navigace

Obsah

Obec KrhováObec Krhová leží v samém srdci Valašska a rozkládá se podél potoka s lidovým názvem Krhůvka. Celková katastrální rozloha činí 833 ha a v nadmořské výšce 312 m zde žije přibližně 2000 obyvatel. 
Na základě výsledku místního referenda se od 1.1.2013 Krhová stala, po 60 letech, opět samostatnou obcí. 

Základní informace

Adresa:
Obec Krhová
Bří Podmolů 441
756 63 Krhová

Tel.: 730 517 162
e-mail: obec@krhova.cz
Starostka: Ing. Kateřina Halaštová, tel.: 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz
Místostarosta: Lukáš Macíček , tel.: 730 517 161, e-mail: mistostarosta@krhova. cz


IČ: 01265750
DIČ: CZ01265750

ID datové schránky: 85kpew4

Bankovní účet: 32 23 74 83 19/0800

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 - 11:00     12:00 - 17:00
Úterý:     08:00 - 11:00
Středa:   08:00 - 11.00     12:00 - 17:00
Čtvrtek: Den určený pro ústřední jednání po tel.domluvě  
Pátek:    Den určený pro ústřední jednání po tel.domluvě

 

 

 

Něco více z historie Krhové

Výtah z knihy Vlastivěda moravská okres Vsetín 2002, autor Tomáš Baletka

Obec se rozkládá podél potoka Krhůvky v nadmořské výšce 312 m, řada usedlostí a pasek se ale rozkládá na stráních a svazích výběžků Veřovických vrchů. Katastr obce zaujímal v r. 1991 rozlohu 833 ha a žilo tu 1706 obyvatel v 417 domech.

Katastrem prochází železniční trať ve směru Valašské Meziříčí – Ostrava a železniční trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, na níž je i železniční zastávka Krhová. V letech 1944-1945 proběhlo neúspěšné jednání o zřízení společné železniční zastávky pro obce Krhová a Bynina na trati Kojetín – Ostrava.

Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách za Krhowu(1502), Krhowa(1505), Krhowa(1675), Krchowa(1718), Krhowa, Krhová(1846,1885), Krhow, Krhov(1872). V místním nářečí ta Krhová, do téj Krhovéj, za Krhovú, Krhovjané, krhovský. Původní, ale nedoložené, bylo asi označení Krhova Lhota, po vynechání substantiva ves, lhota, byla přehodnocena posesivní –ova na adjektivní –ová.

Krhová se vzpomíná poprvé r. 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek, v letech 1446-1463 seděl na krhovské tvrzi Jan Měřička z Těškovic. V r. 1502 byla Krhová součástí panství Rožnov p.R. V r. 1516 bylo v Krhové 12 usedlých, z toho 2 měli lhůtu, jednoho člověka v Krhové držel Jiřík z Krásna. V letech 1529-1542 tvořila Krhová znovu samostatný vladycký statek. V r. 1667 byl v Krhové fojt (Jura fojt), 8 selských gruntů (z nich jeden měl lhůtu 3 roky, druhý grunt kdysi Jakuba Vávry byl pustý). Dále tu byly 4 zahradnické usedlosti a 11 chalupníků bez pozemků. Urbář panství meziříčského z r. 1676 uvádí v Krhové fojta, 14 selských gruntů a 11 chalupníků.

Po zrušení patrimoniálního zřízení r. 1849 byla Krhová součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. V r. 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako její místní část.

Obecní správu reprezentoval zpočátku pouze dědičný fojt. Fojt krhovský se dvěma konšely se uvádí v r. 1573 v křivské gruntovní knize. Tamtéž se v r. 1602 zmiňuje i krhovský fojt Pavel Váhala. Vedle fojta se postupně prosazovali purkmistr a jeho spoluradní.

V Krhové působilo mnoho spolků, z nich některé souvisely s profesní skladbou obyvatelstva, které bylo značnou měrou zaměstnáno v průmyslu. R. 1907 byla v Krhové založena organizace sociálně demokratické strany a rok na to také odbočka Dělnické tělovýchovné jednoty. R. 1921 vznikla v Krhové organizace komunistické strany a silná jednota Federace dělnických tělocvičných jednot. Kromě toho tu působil Okrášlovací spolek, Lidová jednota, Jednota Čs. Orla, Čtenářsko-pěvecký spolek a Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1911). Po druhé světové válce přibyly některé další organizace: Družstvo Lidový dům, Svaz národní revoluce, Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby aj.

Počátky školního vyučování spadají do let 1805-1808, mládež byla tehdy vyučována v soukromých domech. V roce 1853 byla postavena přízemní školní budova, nadstavená o jedno patro r. 1878 a rozšířena o 2. třídu. Nynější budova neúplné základní školy byla postavena r. 1913 a rekonstruována byla v r. 1960 a 1981. Děti z vyšších ročníků dojíždějí do škol ve Valašském Meziříčí. V oblasti duchovní správy spadala Krhová vždy do valašskomeziříčské farnosti. V Krhové nebyl kostel, pouze r. 1897 zde byla postavena menší kaple.

Katastr Krhové zaujímal r. 1900 rozlohu 834 ha, z toho pole 329, lesy 280, pastviny 59, louky 125 a zahrady 19 ha. JZD bylo založeno r. 1951 jako menšinové a brzy se rozpadlo. Nové družstvo bylo založeno v r. 1957. V roce 1962 převzal jeho půdu Státní statek Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí. Po jeho zrušení r. 1977 převzalo zemědělskou půdu v Krhové JZD Podlesí se sídlem ve Valašském Meziříčí. Po jeho rozpadu slouží objekty JZD jiným podnikatelským aktivitám.

Původně zemědělská obec značně změnila svůj ráz po založení sklárny v Krásně r. 1855, což ovlivnilo růst obce a především vzrůst počtu dělnictva a dělnického hnutí. Zhruba dvě třetiny obyvatelstva z Krhové byly zaměstnány ve sklárnách, menší část našla obživu v cihelně v Hrachovci a část v tabákové továrně v Novém Jičíně. V roce 1923 byly v Krhové zastoupeny tyto živnosti: 6 hostinců, kovář, 2 krejčí, mlynář, komisionářský obchod, 2 obchody s lahůdkami, 5 obchodů se smíšeným zbožím, 2 obuvníci, 2 stolaři a povozník. V roce 1938 vznikl v Krhové menší pletárenský podnik, který zanikl v souvislosti s přestavbou průmyslu po r. 1948. V Krhové působila také pobočka družstva Lipta, vyrábějící dřevěné hračky.

Již r. 1746 byla Krhová známa lázněmi. Stávaly na Jehličné, kde se vyskytovala železnato-sirnatá voda. V roce 1861 zde byla zřízena lázeň (Wittigsbad), v níž se při terapii užívaly léčebné účinky jedlového jehličí. Hostinec, který tam později vznikl, se stal známým výletním místem.

Na území Krhové je pomník T.G.Masaryka se jmény padlých v 1. světové válce a se jmény obětí 2. světové války a pamětní deska sovětské zpravodajské skupiny „Karel 20“ na restauraci Jehličná.

Pár slov z historie

Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách za Krhowu (1502), Krhowa (1505), Krhowa (1675), Krchowa (1718), Krhowa, Krhová (1846,1885), Krhow, Krhov (1872). V místním nářečí ta Krhová, do téj Krhovéj, za Krhovú, Krhovjané, krhovský. Původní, ale nedoložené, bylo asi označení Krhova Lhota, po vynechání substantiva ves, lhota, byla přehodnocena posesivní –ova na adjektivní –ová.

Novinky

22.06.2019

Pohádkový les 2019

Pohádkový les 2019 Vstup do lesa od 13:00 do 16:00 Odpolední program začíná představením dětí z ZŠ a pokračuje reprodukovanou hudbou od DJ Summer.

Detail Kalendář akcí

12.06.2019

Poznávejte Valašsko a vyhrajte skvělé ceny

Už máte plány na léto? Zpestřete si rodinné dobrodružství regionální hrou Poznáváme Valašsko. Tuto aktivitu pořádá Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko v rámci činnosti Destinační společnosti Valašsko.

Detail Obec informuje

12.06.2019

Reportáž z letošní školympiády

Reportáž z letošní školympiády

Detail Obec informuje

Fotogalerie

03.01.2019

Živý a slaměný Betlém

Živý a slaměný Betlém

Živý Betlém byl poprvé u Kapličky a nebyla to jediná změna. Díky manželům Kyvalovým, kteří společně s Annou Dvořákovou a Marií Šimčíkovou vytvořili slaměného Ježíška, Marii a Josefa, zdobí střed naší obce i nadále.

Detail

09.10.2018

Výstava spolu Šikovné ruce

Výstava spolu Šikovné ruce

Ve dnech 5. - 6. října uspořádal OÚ v Krhové společně se spolkem "Šikovné ruce" výstavu. Obec vystavila z vyhlášené soutěže fotografů 110 soutěžních fotek z prostředí Krhové, ze kterých měli návštěvníci vybrat tu nejlepší. "Šikovné ruce" předvedly řadu nevšedních ručních výrobků, které zaujaly návštěvníky výstavy. K jejímu doplnění pozval spolek místní včelaře, kteří rovněž předvedli své včelí produkty a děti návštěvníků obdarovali včelařskými obrázky. Děkujeme panu Kučerovi za pořízené fotografie.

Detail

25.06.2018

Pohádkový les 2018

Pohádkový les 2018

Máme za sebou další ročník pohádkového lesa. Byl v mnohém jiný a nový. Co však zůstává ba dokonce roste (to necháme na posouzení každého účastníka zvlášť) je kvalita a úroveň stanovišť. Dalo by se toho o pohádkovém lese 2018 v Krhové napsat mnoho, ale jedno slovo jej vystihuje naprosto dokonale. Pohádkový les byl totiž opět PERFEKTNÍ! Poděkování patří všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a průběhu celého dne. Je úžasné vidět kolik lidí je ochotných vložit svůj volný čas, energii a finance do úsměvů a radosti těch nejmenších. Ještě jednou velké poděkování a poklona všem účinkujícím! :)

Detail

18.06.2018

Obecní veselice 2018

Obecní veselice 2018

Obecní veselice 2018 V sobotu 12. května 2018 naše obec ožila již tradiční obecní veselicí. Program byl nabitý a každý si přišel na své. Zahájení patřilo fotbalovému turnaji mladší přípravky a následně vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Krhová. K dobrému jídlu a pití zahrála country kapela LOSOSI, Rockoví Lišáci a folklórní soubor Mezříčan zatančil na cimbálovou muziku Jiřího Nechanického. Velkým překvapením byla i pro samotné organizátory ukázka policejních psovodů a jejich čtyřnohých parťáků. Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program, kolotoče a z daleké minulosti nás dokonce navštívil dinosaurus. Závěr celého dne patřil kapele Poletíme?, která zvedla ze židle a roztančila i poslední váhající. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci Krhovské obecní veselice 2018. Děkujeme. Zároveň nám dovolte Vás pozvat na blížící se Pohádkový les, který se bude konat v sobotu 23.6.2018 od 13. hodin.

Detail