Navigace

Obsah

Územní plán

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ 
vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 3.5.2018 do 13.6.2018.

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

http://www.valasskemezirici.cz/projednavany%2Dnovy%2Duzemni%2Dplan%2Dkrhova/d-21550/p1=17897 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ 
byla vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 28.8.2017 do 11.10.2017.

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

http://www.valasskemezirici.cz/porizovany-novy-uzemni-plan-krhova/d-21550/p1=17897

Projekt Územní plán Krhová je spolufinancován Zlínským krajem.

Pořizovaný nový Územní plán Krhová

návrh pro VP

1503918794.pdf

Odůvodnění pro VP

1503918818.pdf

I.B1_Výkres zákl. členění území

1503918870.pdf

I.B2_Hlavní výkres

1503918905.pdf

I.B2_Hlavní výkres_celek

1503918924.pdf

I.B3_Výkres VPS, VPO a asanací

1503918963.pdf

II.B1_Výkres širších vztahů

1503918988.pdf

II.B2_Koordinační výkres

1503919014.pdf

II.B3_Výkres předp. záborů PF

1503919037.pdf

Návrh zadání - Územní plán Krhová

Návrh zadání

1449067783.pdf

Zpráva o uplatňování Územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu

1437986299.pdf

Platný územní pán

Územní plán Valašské Meziříčí

1498546415.pdf

Projednávaný Nový územní plán obce Krhová

Textová část odůvodnění Územního plánu Krhová

1525351407.pdf

Textová část návrhu Územního plánu Krhová

1525351423.pdf

I.B1_Výkres zákl. členění území

1525351443.pdf

I.B2_Hlavní výkres

1525351458.pdf

I.B3_Výkres VPS, VPO a asanací

1525351477.pdf

II.B1_Výkres širších vztahů

1525351529.pdf

II.B2_Koordinační výkres

1525351588.pdf

II.B3_Výkres předp. záborů PF

1525351628.pdf

Stránka