Navigace

Obsah

OBEC KRHOVÁ vyhlašuje výzvu k podání nápadu v rámci Participativního rozpočtu 2019

„Nápady pro Krhovou“

Vyhlašovatel výzvy:                          Obec Krhová

Finanční alokace výzvy:                  100.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:                 1.2.2019 (Žádosti je možné podávat průběžně.)

Ukončení příjmu nápadů:               30.4.2019

 

Průběh hlasování:                              1.6.2019 - 30.6.2019

 

Zahájení projektů:               nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného návrhu 
                                                    od 01. 07. 2019

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace podpořeného návrhu do 31. 12. 2019.

 

Místo realizace nápadu:     nápad musí být realizován na území (pozemcích) obce Krhová

 

Základní pravidlo výzvy:     předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu 
                                                      dle příručky – „Jak na to“

 

 

Elektronický formulář naleznete na spodní části této stránky

 

------------------------------

 

Nápad pro Krhovou 2018

 

Na základě hlasování od 1.6.2018 - 30.6.2018 v anketě "Nápady pro Krhovou" jste zvolili vítěze s celkovým počtem hlasů 39% a to:

Nápad č. 6 - Litinové pítko u kapličky

Výherní nápad

Dále se umístily tyto nápady v pořadí:

2. místo – nápad č. 2 Herna pro děti od 0-4 let

3. místo – nápad č. 4 Posilovací stroje pro seniory

3. místo – nápad č. 1 Zkulturnění místa na tříděný odpad

4. místo – nápad č. 5 Uvítací tabule Obce Krhová

5. místo – nápad č. 3 On-line počasí v Krhové

 

Nápady pro Krhovou

(parcelní číslo)
pozn. vlastníkem pozemku, budovy musí být obec Krhová

(jaký problém řeší, co je cílem nápadu, výstupy nápadu)

(navrhované datum zahájení a ukončení nápadu)
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou