Obsah

OBEC KRHOVÁ vyhlašuje výzvu k podání nápadu v rámci Participativního rozpočtu 2021

„Nápady pro Krhovou“

Vyhlašovatel výzvy:                          Obec Krhová

Finanční alokace výzvy:                  100.000,00 Kč

Zahájení příjmu nápadů:                 15.2.2021 (Žádosti je možné podávat průběžně.)

Ukončení příjmu nápadů:               30.4.2021

 

NÁPADY PRO KRHOVOU - termín podání prodloužen do 15.5.2021

 

Průběh hlasování:                              1.6.2021 - 30.6.2021

 

Zahájení projektů:               nejdříve možný termín zahájení fyzické realizace podpořeného návrhu 
                                                    od 01. 07. 2021

Nejzazší datum ukončení fyzické realizace dle harmonogramu.

 

Místo realizace nápadu:     nápad musí být realizován na území (pozemcích) obce Krhová

 

Základní pravidlo výzvy:     předkladatelé budou postupovat při předložení svého nápadu 
                                                      dle příručky – „Jak na to“

1. Výzva - participativní rozpočet 2021.pdf (970.41 kB)

2. Jak na to 2021.pdf (2.7 MB)

3. Nápady pro Krhovou - formulář pro nápad.xlsx (193.07 kB)

 

 

 

Elektronický formulář naleznete na spodní části této stránky

 

------------------------------

Nápad pro Krhovou 2020

Probíhají práce na vítězném nápadu na fotbalovém hřišti. Bude obnoven chodník kolem laviček a samotné lavičky budou opraveny.

Na základě hlasování od 1.6.2020 - 30.6.2020 v anketě "Nápady pro Krhovou" jste zvolili vítěze s celkovým počtem hlasů 53% a to:

Nápad č. 5 - Výměna dlažby na chodníku před lavičkami na fotbalovém hřišti

Dále se umístily tyto nápady v pořadí:

2. místo – nápad č. 3 - Projektová příprava - "Dílce" pro cyklisty

3. místo – nápad č. 4 - Odpadkové koše u odpočinkových laviček

a dále nápady: koše na psí exkrementy, osobní doprava pro ZŠ Krhová a pro seniory, bezpečně do školy, biologický odpad a hmyzí domky.

 

Nápad pro Krhovou 2019

Na základě hlasování od 1.6.2019 - 30.6.2019 v anketě "Nápady pro Krhovou" jste zvolili vítěze s celkovým počtem hlasů 57% a to:

Nápad č. 9 - Revitalizace studánek

 

Před opravou:

foto

Po opravě:

Revitalizovaný pramen u Milířů

Dále se umístily tyto nápady v pořadí:

2. místo – nápad č. 6 Bezpečně do školy

3. místo – nápad č. 8 Hmyzí domky

4. místo – nápad č. 1  Koše na psí exkrementy (stejný počet hlasů)

4. místo – nápad č. 2  Revitalizace studny na hřbitově (stejný počet hlasů)

4. místo – nápad č. 3 Posilovací stroje pro seniory (stejný počet hlasů)

4. místo - nápad č. 4 On-line počasí v Krhové (stejný počet hlasů)

5. místo - nápad č. 7 Popelnice na biologický odpad

6. místo - nápad č. 5 Uvítací tabule obce Krhová

Nápady pro Krhovou

(parcelní číslo) pozn. vlastníkem pozemku, budovy musí být obec Krhová
(jaký problém řeší, co je cílem nápadu, výstupy nápadu)
(navrhované datum zahájení a ukončení nápadu)