Navigace

Obsah

Obecní knihovna Krhová

Obecní knihovna Krhová je organizační složkou naší obce. Zřízena je na základě Zřizovací listiny a registrace na Ministerstvu kultury.

 

Knihovna sídlí v budově ZŠ (boční vchod do budovy - od fotbalového hřiště). Knihovnicí byla paní Eva Holčáková, která v místní knihovně pracovala cca 30 let. Nyní je novou knihovnicí paní Jana Verbichová. Knihovní fond tvoří bezmála pět tisíc svazků. Knihy a časopisy jsou pravidelně dokupovány a aktualizovány. V rámci spolupráce s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a Městskou knihovnou Valašské Meziříčí dochází taktéž k obměně výměnných souborů, to znamená, že se část knih stále mění. Ve spolupráci s uvedenými knihovnami můžete nově navšítívít webové stránky Obecní knihovny Krhová, v nichž naleznete mimo jiné i On-line katalog knih.
V roce 2014 obec Krhová, mimo financí do rozšíření knihovního fondu, investovala do zřízení dětského koutku, doplnění regálů a zařízení koutku internetu pro veřejnost.


Odkaz na stránky: http://www.krhova.knihovna.cz/

 

Půjčovní doba:

úterý              13.00 – 18.00 hod.


Email: knihovnakrhova@seznam.cz.
Všichni občané jsou do knihovny srdečně zváni.