Navigace

Obsah

Informace o placení místních poplatků

rok 2021

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Sazba poplatku:                                   590,- Kč /ročně

 

 Vyčkejte s úhradou než obdržíte dopis s variabilním symbolem a částkou ,

ve které bude zohledněna úleva při zapojení do systému Mesoh.

 

Splatnost poplatku:                            jednorázová nejpozději do 30. 6. 2021

 

Hotovostní platba:                              Obecní úřad Krhová

                                                                Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

 

Bezhotovostní platba:        bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800 
     

V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce Krhová č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

Poplatek ze psů

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Sazba poplatku:                                   100,- Kč za prvního psa     

                                            150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

                                             50,- Kč  za psa, jehož držitelem je je osoba starší 65 let

                                              75,- Kč  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým
                                                              je osoba starší 65 let 

 

Splatnost poplatku:                            jednorázová nejpozději do 30. 6. 2021

Hotovostní platba:                              Obecní úřad Krhová

                                                                Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

 

Bezhotovostní platba:        bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.
 

Připomínáme, že si doposud někteří občané nevyzvedli známky pro své psy. Známky jsou k dispozici na obecním úřadě. V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

 

Daň z nemovitosti

Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí), tak jako v přecházejícím roce.