Navigace

Obsah

Informace o placení místních poplatků

rok 2019

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Sazba poplatku:                                   450,- Kč /ročně

 

Splatnost poplatku:                            jednorázová nejpozději do 30. 6. 2019

 

Hotovostní platba:                              Obecní úřad Krhová

                                                               Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

 

Bezhotovostní platba:        bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.

 

V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce Krhová č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Poplatek ze psů

Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2014 o místních poplatcích.

Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Sazba poplatku:                                   100,- Kč za prvního psa     

150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50,- Kč                                   za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

75,- Kč                                 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 

 

Splatnost poplatku:                            jednorázová nejpozději do 30. 6. 2019

 

Hotovostní platba:                              Obecní úřad Krhová

                                                               Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

 

Bezhotovostní platba:        bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.

 

Připomínáme, že si doposud někteří občané nevyzvedli známky pro své psy. Známky jsou k dispozici na obecním úřadě. V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních poplatcích.

 

Daň z nemovitosti

Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí), tak jako v přecházejícím roce.