Navigace

Obsah

Krizové řízení

Krizové řízení a dobrovolní hasiči

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.

Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti a orgány obcí.

Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření ke zdolávání krizových situací.

Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí zajišťuje úkoly krizového řízení Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a pracoviště krizového řízení MěÚ Val. Meziříčí pro celý mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko. V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města Val. Meziříčí. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být nasazena i Armáda ČR. Pracoviště krizového řízení plánovitě a dlouhodobě zapojuje do přípravy na mimořádné události také humanitární a dobrovolnické organizace: ČČK, ADRA – Komunitní intervenční psychosociální tým, Charitu, Diakonii, sbory dobrovolných hasičů a Záchrannou brigádu kynologů Zlínského kraje.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

156 Městská policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Digitální povodňový plán obce

Digitální povodňový plán obce Krhová IDdPP:12281 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o (criconsu@gmail.com) ve spolupráci s OÚ Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Valašské Meziříčí - Krhová podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Valašské Meziříčí. Digitální povodňový plán je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na krh.povodnoveplany.cz.      

 

Telefonní spojení pro běžná volání

950 681 111 Hasičský záchranný sbor, stanice Val. Meziříčí
Železničního vojska 1347, Val. Meziříčí 
http://hzs-zlkraje.cz/

974 680 761 
Policie ČR
, obvodní oddělení Val. Meziříčí, Vsetínská 378, Val. Meziříčí 
http://www.policie.cz/

571 611 111, 724 309 052
Městská policie, Tolstého 1138, Val. Meziříčí 
http://www.valasskemezirici.cz/doc/1099/

571 610 876
Zdravotnická záchranná služba, oblast Val. Meziříčí, výjezdové stanoviště: U Nemocnice 1511, Val. Mez. 
http://www.zzszlin.cz

571 758 111
Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s., U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí 
http://www.valmez.cz/

571 611 859, 571 611 936 
Medica Chirurgica s.r.o. Valašské Meziříčí
, Zašovská 778, Valašské Meziříčí 
http://www.medicachirurgica.cz/


Lékařské pohotovosti

571 758 240 Dospělí (Nemocnice  Valašské Meziříčí, a. s.)
Pondělí – Pátek   17.00 – 20.00  
Soboty, neděle, svátky   8.00 – 20.00

571 758 454 Děti a dorost (Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.)
Soboty, neděle, svátky 8.00 – 19.00

571 490 581 LSPP stomatologická – Nemocniční 955, Vsetín (poliklinika)
Soboty, neděle, svátky 8.00 – 12.00

Lékárenská pohotovostní služba (Lékárna v Kauflandu)
Pondělí – pátek  7.00 – 20.00
Soboty, neděle, svátky  8.00 – 20.00

 

Poruchové a pohotovostní služby

840 850 860 Skupina ČEZ - elektrický proud – poruchy

840 840 840 Skupina ČEZ - zákaznická linka http://www.cez.cz/cs/uvod.html

1239 Severomoravská plynárenská - plyn – poruchy

840 11 33 55 Severomoravská plynárenská - zákaznická linka http://www.rwe.cz

571 484 041 Vodovody a kanalizace - voda – poruchy

800 20 40 60 Vodovody a kanalizace - zákaznická linka http://www.vakvs.cz/

571 616 454, 602 555 950 Centrální zásobování teplem – poruchy