Navigace

Obsah

Územní plán

OZNÁMENÍ O  PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 10/2018-1/2023

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krhová v uplynulém období 10_2018 - 1_2023 (4.52 MB)

 

ÚZEMNÍ STUDIE KRHOVÁ - US1, NA MĚŠEČKÁCH - PLOCHA SO.3

https://www.valasskemezirici.cz/uzemni-studie-krhova-us1-na-meseckach-plocha-so-3/d-38574/p1=17897

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2018 ÚZEMNÍ PLÁN KRHOVÁ
vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 26.9.2018 do 12.10.2018.

Veřejná vyhláška - OOP - Č.1_2018 - územní plán Krhová.pdf

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ 
vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 3.5.2018 do 13.6.2018.

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

http://www.valasskemezirici.cz/projednavany%2Dnovy%2Duzemni%2Dplan%2Dkrhova/d-21550/p1=17897 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ 
byla vyvěšena na úřední desce Obce Krhová a to od 28.8.2017 do 11.10.2017.

Úplné  znění  návrhu  Územního  plánu  Krhová 

http://www.valasskemezirici.cz/porizovany-novy-uzemni-plan-krhova/d-21550/p1=17897

Projekt Územní plán Krhová je spolufinancován Zlínským krajem.

Pořizovaný nový Územní plán Krhová

II.B2_Koordinační výkres

1503919014.pdf

II.B3_Výkres předp. záborů PF

1503919037.pdf

Návrh zadání - Územní plán Krhová

Návrh zadání

1449067783.pdf

Zpráva o uplatňování Územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu

1437986299.pdf

Projednávaný Nový územní plán obce Krhová

Textová část odůvodnění Územního plánu Krhová

1525351407.pdf

Textová část návrhu Územního plánu Krhová

1525351423.pdf

I.B1_Výkres zákl. členění území

1525351443.pdf

I.B2_Hlavní výkres

1525351458.pdf

I.B3_Výkres VPS, VPO a asanací

1525351477.pdf

II.B1_Výkres širších vztahů

1525351529.pdf

II.B2_Koordinační výkres

1525351588.pdf

II.B3_Výkres předp. záborů PF

1525351628.pdf

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území

1525351653.pdf

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí - SEA

1525351692.pdf

Návrh Opatření obecné povahy

1525351714.pdf

Stránka