Obsah

Kontaktní informace

OBEC KRHOVÁ
Obecní úřad Krhová
Bří Podmolů č.p. 441
756 63 Krhová

IČ: 01265750; DIČ: CZ01265750
ID datové schránky: 85kpew4
Bankovní účet: Česká spořitelna a.s. - č.ú. 3223748319/0800

Fakturační údaje: Obec Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

Starostka
Ing. Kateřina Grygaříková
tel.: 730 517 160
e-mail: starosta@krhova.cz

Místostarosta
Ing. Alois Bayer
tel.: 730 517 161
e-mail: mistostarosta@krhova.cz


Andrea Fialová                tel.: 730 517 162   e-mail: obec@krhova.cz

Spisová služba, podatelna, ověřování podpisů a listin, ověřené výstupy z IS VS - Czech POINT, zveřejňování listin na úřední desce obecního úřadu

 

Ing. Jana Verbichová    tel: 737 628 523    e-mail:  knihovnakrhova@seznam.cz

Správa hřbitova a evidence hrobových míst, evidence žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ztráty a nálezy.


Vendula Grygaříková     tel.: 730 517 146   e-mail: grygarikova@krhova.cz

Evidence odpadového hospodářství (MESOH), evidence zápisu a usnesení Rady a Zastupitelstva obce, rozhlas, sociální sítě, administrativa.


Silvie Valachová               tel.: 730 517 168   e-mail: pokladna@krhova.cz

Pokladna, evidence místních poplatků, evidence obyvatel a přijímá přihlášení k trvalému pobytu.


Ing. Pavla Stodůlková     tel.: 730 517 168   e-mail: ucetni@krhova.cz

Účetnictví a rozpočet, mzdová účetní, evidence majetku, majetkoprávní záležitosti.

 

Ivo Wrzecký                        tel.: 730 517 163

Technický pracovník obce


 

 

 

 

Seznam osob a kontaktní spojení

Obec Krhová

Zobrazení podle abecedy

Stránka