Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Evidence právních předpisů 2016

1453458068.pdf

OZV 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Směrnice k zadávání veřejných zkázek

1516623177.pdf

OZV 2/2015 o stanovení systému komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krhová

1445869418.pdf

OZV 1/2015 Požární řád obce Krhová

1445868503.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

1502708587.pdf

Evidence právních předpisů 2018

1519200994.pdf

Stránka

  • 1