Navigace

Obsah

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

 

Adresa:                      Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová

Datová schránka:    85kpew4  

E-podatelna:             obec@krhova.cz

Telefon:                     730 517 162

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Jméno a příjmení: Michaela Škrobánková

E-mail:   skrobankova@hranickarozvojova.cz

Telefon:   +420 733 137 754

 

Informace obce o zpracování osobních údajů:

 

Obec Krhová jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

 

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.             

 

Sdělení kontaktních údajů