Obsah

Služby

 

Obec Krhová odmění občany za zapojení do odpadového hospodářství

 

V obci Krhová je od podzimu roku 2018 zaveden Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství. Za zkušební roční období vyplývá, že je zapojeno celkově cca 390 stanovišť. Tato stanoviště získala ekobody v rozsahu od 0,35 až 63,92 ekobodů. Statisticky hodnotící období je od 1.10.2018 do 30.9.2019.

 

Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem při nakládání s odpady výši svého poplatku a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a více motivující.

 

Z důvodu, že evidenční systém byl se svozovou firmou zasmluvněn až 1.10.2019, nebylo z technických důvodů možné systém zapojit do poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020. Pro rok 2020 jsme zachovali výši poplatku ve výši 450 Kč na osobu za rok.

 

Jako kompenzaci pro stanoviště zapojená do systému MESOH navrhla starostka obce odměnu formou dárkových poukazů.

 

Dárkové poukazy pro stanoviště zapojená v systému MESOH:

  • 73 stanovišť, která dosáhla nad 25 ekobodů (232 aktivních osob)
  • 141 stanovišť, která dosáhla min. 10 a do 25 ekobodů (412 aktivních osob)

 

Navržená odměna

  • dárkový poukaz ve výši 150 Kč na osobu pro stanoviště, která dosáhla nad 25 ekobodů za sledované období od 1.10.2018 do 30.9.2019.
  • dárkový poukaz ve výši 100 Kč na osobu pro stanoviště, která dosáhla v rozsahu min. 10 do 25 ekobodů za sledované období od 1.10.2018 do 30.9.2019.

 

 

 

Jak si vyzvednout dárkový poukaz

Dárkový poukaz bude předán pouze osobě, která je uvedena v odpadovém účtu jako kontaktní osoba. V inventuře stanovišť byla tato kontaktní osoba k 30.9.2019 označena zlatou hvězdou.

  • Přihlaste se do svého účtu, který máte zřízeny na stránkách www.mojeodpadky.cz
  • Ve svém účtu vyberte v pravém horním rohu období 1.10.2018 – 30.9.2019
  • Zaznamenejte si svůj počet EKO bodů za období 1.10.2018 – 30.9.2019
  • Pokud máte nad 10,00 EKOBODŮ můžete si vyzvednout dárkový poukaz
  • Dárkový poukaz bude předán na Obecním úřadě v Krhové v úředních hodinách a to pouze v pondělí nebo ve středu po prokázání se občanským průkazem kontaktní osoby MESOH a jejím podpisem.

 

 

 

Ing. Kateřina Halaštová, starostka

 

Poznámka:

Na dárkový poukaz není právní nárok.

Kontaktní osoba v systému MESOH bere na vědomí, že její osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely předání dárkového poukazu dle rozhodnutí Rady obce Krhová ze dne 13.1.2020 usnesením č. 23/2020/R-193. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro výdej dárkových poukazů.

Manuál pro občany Krhová

zde ke stažení

 

PRAVIDLA MOTIVAČNÍHO A EVIDENČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRHOVÁ

Pravidla MESOH Krhová

Příloha č. 1 k pravidlům MESOH

Příloha č. 2 k pravidlům MESOH

Příloha č. 3 k pravidlům MESOH

Příloha č. 4,5,6 a 9,10 k pravidlům MESOH

Příloha č. 7 k pravidlům MESOH

Příloha č. 8 k pravidlům MESOH

 

 

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2022 (163.41 kB)

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2023 (226.53 kB)

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 316.8 kB