Obsah

Místní skupina Českého červeného kříže

Přednáška pro ženy

Dne 23. 3. 2017 uskutečnila místní skupina ČČK Krhová v prostorách základní školy přednášku na téma Inkontinence – problémy s únikem moči. Přednášela gynekoložka MUDr. Marie Sekvardová, která velmi poutavě pohovořila na dané téma. Přednášku doprovodila vhodně sestavenou prezentací. Paní doktorka pak v závěrečné diskuzi ochotně odpovídala na položené dotazy. 

Poděkování patří také paní PharmDr. Lence Hrubé, která zúčastněným věnovala vzorky inkontinenčních pomůcek. 

Přednášky se zúčastnilo 16 osob. 


Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK

 

Neurologická přednáška

Dne 16. 3. 2017 uspořádala místní skupina ČČK  Krhová v prostorách základní školy přednášku na téma
Bolesti kloubů, hlavy, páteře, jejich příčiny a prevence. Přednášela neuroložka MUDr. Šárka Michalská, která nás srozumitelnou formou seznámila s problémy onemocnění páteře, pohybovými poruchami, svalovými obtížemi a prevencí těchto nemocí. Na své přednášce nám také poskytla letáček s ukázkami rehabilitačních cvičení.

Na závěr přednášky proběhla bohatá diskuze, ve které paní doktorka odpověděla na dotazy všech zúčastněných. Poté předsedkyně Jarmila Kotasová poděkovala jménem všech doktorce Michalské za přínosné informace.

Přednášky se zúčastnilo 31 osob.Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK

Přednáška o resustituci

Místní skupina Českého červeného kříže uspořádala dne 15. února 2016 v 17 hodin v jídelně základní školy přednášku s názvem První pomoc při neodkladných stavech u dětí a dospělých, které se zúčastnilo 22 občanů z místních spolků.

Přednášející Renata Michnová, zdravotnická záchranářka, poutavě seznámila účastníky akce se základy resuscitace a první pomoci, např. při popáleninách, vdechnutí cizího předmětu, epilepsii. Některé úkony a postupy si účastníci prakticky vyzkoušeli na resuscitačních modelech. Poradila, jak si přivolat první pomoc a správně komunikovat s tísňovou linkou. Přednášky se zúčastnil i řidič záchranné služby Vít Kobliha. Občany informoval o pravidlech chování na silnicích při setkání s vozem záchranné služby, také jim vysvětlil, jak reagovat v krizových situacích. Přidal i pár zážitků ze svého profesního záchranářského života.

 

Přednáška splnila všechna očekávání a Místní skupina ČČK plánuje v budoucnu stejnou akci i pro všechny krhovské občany.

 

Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK

 

Přednáška pro ženy

Přednáška pro ženy

Dne 23. 2. 2016 uskutečnila místní skupina ČČK v Krhové zajímavou akci. V prostorách zdejší ZŠ proběhla přednáška „Život ženy od narození po senium“. Pozvání přednášet přijala gynekoložka MUDr. Marie Sekvardová, která srozumitelnou a poutavou formou pohovořila na téma, jež nutně zaujme každou ženu. Svou přednášku doprovodila vhodně sestavenou prezentací a poskytla názorné brožurky i ukázky zdravotnického materiálu a nástrojů. Paní doktorka pak ochotně odpovídala na položené dotazy.

V závěru přednášky předsedkyně Jarmila Kotasová poděkovala jménem všech paní MUDr. Sekvardové a předala jí krásnou kytici, kterou věnovalo zahradnictví Kývala.

Přednášky se zúčastnilo 20 žen téměř všech věkových kategorií, jen je škoda, že mnoho mladých dívek tuto poučnou přednášku nezaregistrovalo. Těšíme se na další podobné zdařilé akce.

 

Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK