Navigace

Obsah

Projektová dokumentace - Stavební úpravy a změna užívání objektu na parc. č. 198 a 199/1 v k.ú. Krhová na požární zbrojnici

Typ: ostatní
projekt Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem

Předmětem projektu je zhotovení Projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP řešící stavební úpravy původní hospodářské budovy a změnu užívání na nové multifunkční využití objektu pro širší území: Požární zbrojnice + kulturně/společenský sál. Stávající hospodářský objekt bude stavebně a provozně upraven tak, aby nové dispozice svými parametry odpovídala současným požadavkům na provoz požární zbrojnice plošného pokrytí JPO V a moderního multifunkčního sálu využitelného pro obec a místní instituce.


Celkové předpokládané způsobilé výdaje akce:
242 000,- Kč včetně DPH


Předpokládaná dotace z fondu Zlínského kraje:
max. do výše 121 000,- Kč


Příjemce dotace:
Obec Krhová


Předpokládané zahájení realizace projektu:
05/2023


Předpokládané ukončení realizace projektu:
10/2023


Vytvořeno: 4. 7. 2024
Poslední aktualizace: 4. 7. 2024 12:08
Autor: