Obsah

Služby

Technické služby

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 316.8 kB

1) Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice)

 je zajišťován 1x za 14 dní (každý pátek v lichém týdnu)

 2) Pytlový svoz PLASTU (žluté pytle na plasty)

 je zajišťován vždy první pátek v měsíci

 3)Pytlový svoz PAPÍRU (modré pytle na papír)

 je zajišťován co druhý měsíc dle harmonogramu svozu

Žádáme občany, aby pytle označili čárovým kódem ke svému odpadovému účtu. Pro lepší načtení žádáme občany, aby čárový kód přelepili izolepou.  Čárový kód nesmí být zvlhlý ani pokrčený.

4) Separovaný odpad (nádoby pro tříděný odpad - ul. U Přejezdu, ul. Hrádky, fotbalové hřiště, ul. Na Lužníku, ul. Bří Podmolů, ul. U Bytovek, ul. Hlavní)

PLAST             vývoz 1x týdně

PAPÍR              vývoz 1x týdně

SKLO               vývoz 1x měsíčně

KOV                 vývoz 1x měsíčně

 

Další služby pro občany obce Krhová v rámci odpadového hospodářství

  • Občané obce Krhová si mohou vyzvednout tašky pro separovaný odpad v objemu 20l na komoditu plast, papír a sklo (jedno balení bude předáno bezplatně pro bytovou jednotku nebo rodinný dům) na obecním úřadě v úředních hodinách.
  • Manipulační poplatek za přistavění a odvoz kontejneru pro bioodpad (jednorázově) je stanoven ve výši 250 Kč. Kontaktuje obecní úřad na tel.č. 730 517 162
  • Svoz elektroodpadu – pračky, chladničky, sporáky atd. je pro občany Krhové zdarma. Kontaktujte technického pracovníka na tel 730 517 163.


Sběrný dvůr

Obec Krhová má smluvně zajištěné služby sběrného dvora ve Valašském Meziříčí      na  ulici M. Alše 833, tel. 571 611 625

Provozní doba: pondělí – sobota od 7.00 – 17.00 hod.


Pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci Krhová jsou tyto služby bezplatné, vyjma následujících odpadů, které musí občané hradit dle platného ceníku:

  • směsné stavební a demoliční odpady 
  • izolační materiály s obsahem azbestu – eternit 
  • stavební materiály s obsahem azbestu 
  • izolační materiály (asfaltová lepenka, skelná vata apod.)