Navigace

Obsah

Služby

Technické služby

1)Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice)

 je zajišťován 1x za 14 dní (každý pátek v lichém týdnu)

 

 2)Pytlový svoz PET lahví (žluté pytle na plasty)

 je zajišťován vždy první pátek v měsíci

 

3)Separovaný odpad (nádoby pro tříděný odpad - ul. U Přejezdu, ul. Hrádky, fotbalové hřiště, ul. Na Lužníku, ul. Bří Podmolů, ul. U Bytovek, ul. Hlavní)

PLAST             vývoz 1x týdně

PAPÍR              vývoz 1x týdně

SKLO               vývoz 1x měsíčně

KOV                 vývoz 1x měsíčně

 

Další služby pro občany obce Krhová v rámci odpadového hospodářství

 

  • Občané obce Krhová si mohou vyzvednout tašky pro separovaný odpad v objemu 20l na komoditu plast, papír a sklo (jedno balení bude předáno bezplatně pro bytovou jednotku nebo rodinný dům) na obecním úřadě v úředních hodinách.
  • Svoz biologického odpadu je pro občany Krhové zdarma. Kontaktujte technického pracovníka na tel 730 517 163.
  • Svoz elektroodpadu – pračky, chladničky, sporáky atd. je pro občany Krhové zdarma. Kontaktujte technického pracovníka na tel 730 517 163.


Sběrný dvůr

Obec Krhová má smluvně zajištěné služby sběrného dvora ve Valašském Meziříčí      na  ulici M. Alše 833, tel. 571 611 625

 

Provozní doba: pondělí – sobota od 7.00 – 17.00 hod.


Pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci Krhová jsou tyto služby bezplatné, vyjma následujících odpadů, které musí občané hradit dle platného ceníku:

  • směsné stavební a demoliční odpady 
  • izolační materiály s obsahem azbestu – eternit 
  • stavební materiály s obsahem azbestu 
  • izolační materiály (asfaltová lepenka, skelná vata apod.)

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2022 (163.41 kB)